#117382
Omritzalaf0
משתתף

שלום אריאל,

הVFD נמצא בחדר חשמל והמנוע נמצא מרוחק ממנו כ 100 מטר לערך

הכבל המזין את המנוע יהיה כבל מסוכך.

האם יש להוציא הארקה מהחדר חשמל לכיוון המנוע? או שמספיק הארקה מקומית ליד המנוע או שלחילופין את שניהם.

תודה