#117390
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ממליץ להתקין את ה- VFD ליד המנוע ולא בחדר החשמל.
  2. רצוי לחבר את המנוע להארקה מקומית אם קיימת הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים במבנה של המתקן המוזן.