#117397
yonifit
משתתף

אחרי שהגשתי את הבקשה לקח 8 חודשים עד שהזמינו אותי. אני חושב שזה מאד אישי לי “הספיק” חודשיים כדי ללמוד את החומר דרך הקורס, אבל זה מאד אישי ואתה יודע כמה זמן אתה צריך ללמוד לפני. כך בחשבון שאתה מקבל הזמנה חודש וחצי מראש.