#117398
arielsegal
מנהל בפורום

מתח של עד 100 וולט בזרם ישר אינו נחשב מתח מסוכן להתחשמלות אך קצר במתח ישר יכול לגרום לקשת, שריפות וכוויות.

מנסיוני עובדים בפיתוח לא תמיד מקפידים על נהלי בטיחות (מתוך התלהבות) ולא פעם מתרחשים מצבי קצר והתחשמלות שבמרבית המקרים מסתיימים בצורה קלה, אך יכול שיסתיימו גם בצורה אחרת.

לפיכך, חשוב שהעובדים יקבלו הדרכה מתאימה וברורה לגבי הסיכונים ורצוי (אפילו חשוב) שיהיו בעלי רשיון חשמלאי מסוייג.