#117401
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדק המשיב הקודם בתשובתו.

קיימים מספר מקרים בהם נדרש ניתוק של מוליך האפס.

  1. מכשיר חשמלי קבוע (במכשיר נייח או מיטלטל הפסקת האפס מתבצעת על ידי התקע).
  2. זינה צפה.

ככלל רצוי מאוד שבמעגלים המוגנים על ידי מפסק פחת תהיה הפסקה דו קטבית. בדרך זו קל מאוד לאתר קצר בין פאזה או אפס להארקה.