#117403
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

המצב שתיארת אינו חוקי ואסור לבעל בית המלאכה להשכיר חלק של המבנה לגורם אחר ולחייבו בתשלום חשמל.

לכל צרכן נדרש טופס 4 ומונה נפרד של חברת החשמל.

על פי החוק, רק חברת החשמל מורשית למכור חשמל.

כעקרון היה רצוי מינימום לחלק את הלוח ל-2 מפסקי מגן שונים