#117404
elhanan
משתתף

תודה אריאל על התשובה.

מה בנוגע ללוח בעל מפסק ראשי מסוג מנתק בעומס לזרם של 160A (מנתק תיבה יצוקה סטנדרטי של ABB בא בערכים שבלוניים לפי גודל התיבה) כאשר המפסק המזין את הלוח הינו 63A?

הערכים הם רק לדוגמה, השאלה היא עקרונית.

האם בלוח בעל מפסק ראשי מסוג מנתק בעומס ניתן לקבוע שגודל החיבור הינו לפי המבטח במעלה הזינה?