#117415
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני מכיר כללי אצבע כאלה.

מציע להשתמש בתוכנת חישוב תאורה כדוגמת Relux או Optiwin ולחשב.

עצמת ההארה תלויה בגורמים רבים מאוד ובכללם החזרה מהקירות, מהריצפה, מחלונות וממכונות, וכן יש לקחת בחשבון מקדמי הפחתה של התאורה בשל אבק, בשל הגיל ועוד….

איני מציע לתכנן תאורה באמצעות כללי אצבע….