#117431
arielsegal
מנהל בפורום

שלום חיים,

  1. מפסק פקט מוגדר כמפסק ללא הגנות לפיכך הוא אינו מבצע הפסקה מזרם יתר, או מזרם קצר. השימוש בו הוא ליד מכונה, מזגן, דוד שמש וכדומה להפסקה מקומית של הצרכן למטרות בטיחות.
  2. מפסק פחת משולב מגן מפני זרם יתר, זרם קצר ומפני זרם דלף לאדמה. ישנם מפסקים משולבים בהם היחידה להפסקה מזרם דלף מפסיקה את המפסק בעת זרם דלף לאדמה, אך המפסק נפסק ללא יחידת זיהוי זרם דלף בעת קצר או זרם יתר. ראה דוגמה בצילום מצורף (RCD).
  3. נהפוך הוא, השימוש בהתקנים משולבים הולך ומתגבר לאור עליה בזרמי הקצר במתקני חשמל (ומקום מצומצם בלוח).