#117443
Mark
משתתף

שלום אריאל. לגבי שרשמת ”חשוב שלכל מבנה תהיה מערכת הארקה משלו אולם זו לא חובה בטווח של 5 מטרים”.אם תוספת צמודה למבנה מאופס גדול מ10 מטר לפי תקנה 3ה’ חייב לעשות עמצאים כדאי לא תהיה מרחק גדול מ10 מטר בגלל יכול לקרוא מצב בזמן תקלות להגיע אפרש מתחים בין שני נקודות למסוכן.נכון?