#117444
itzik
משתתף

אלחנן שלום,

השאלה לא הייתה צריכה להיות מופנית לוועדת הפירושים מכיוון שלא מדובר על פירוש של חוק ותקנות החשמל.

ההגדרה מופיעה בתקן 1220 חלק 3:

“לוחות חשמל הניתנים לכיול יוגדרו לפי ערך הזרם המרבי הניתן לכיול”.

 

למשל במקרה של מפסק עם הגנה אלק’ הניתנת לכוונון 40-100 אמפר, כאשר המפסק מכוונן ל-40 אמפר,

עדיין מבחינת הכבאות ומת”י הלוח נחשב לוח ל-100 אמפר.

מצורף צילום מתוך התקן.

יום נעים

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):