#117451
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל אינן עוסקות בציוד ספציפי ובמערכות מצברים.

טמפרטורת החדר המומלצת מוגדרת על ידי יצרן המצברים לקבלת אורך חיים מרבי.

בחברת החשמל אני מכיר חדרים המכילים מצברים רטובים מסוג חומצה חומצה ממוזגים היטב ומתוחזקים היטב ופועלים יותר מ-30 שנה.

ככלל רצוי למזג חדרי מצברים כדי להאריך את אורך חייהם