#117452
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם השנאים מזינים כל אחד צרכנים שונים אבל מערכת ההחלפה היא בת שלשה קטבים, הרי שיש להם מוליך אפס משותף. 

אם לכל שנאי יש הארקת שיטה משלו יש כאן איפוס כפול (מקווה שגם לגנרטור אין הארקת שיטה, כי אחרת יש כאן איפוס משולש).

הפתרון הוא הארקת שיטה יחידה של מוליך האפס של שלשת המקורות ושילוט מתאים.