#117455
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין התנגשות בין מפסק הפחת הבייתי לבין מפסק הפחת של עמדת הטעינה.

רצוי לחבר את המעגל להזנת עמודי הטעינה לפני מפסק הפחת של הבית (בנפרד אחרי המפסק האוטמטי הזעיר הראשי)