#117457
matanturji
משתתף

בס”ד
מה הכוונה ליד הכניסה לבית? מחוץ לבית? אם ארון החשמל נמצא מיד שנכנסים לבית אפשר למקם את הלחצן חירום ליד הלוח?
בגג ליד הגנרטור לא צריך?