#117458
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בטווח של 5 מטרים בין מבנים שיש להם הארקת יסוד יש לחבר בין הארקת היסודות של 2 המבנים.

העברת מוליך הארקה למבנים קרובים מ-5 מטר שבהם אין הארקת יסוד מאפשרת להגן על המבנה המוזן ממבנה מאופס בלי ליצר שתי שיטות הגנה שונות בהשפעה הדדית. לכן ניתן לוותר על אלקטרודה מקומית