#117463
Moshekofman
משתתף

ישנה אפשרות בגלל שהמרפסת היא חלק מהבית והג’קוזי מותקן מעל הרצפה ההתייחסות אליה כאל בריכה ואז הולכים לפי תקנות מעגלים סופיים מגדירים את האיזורים ופועלים לפי התקנות הרלוונטיות