#117468
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. בכניסה לבית הכרחי.
  2. אם קיימת בקרבת הגנרטור אפשרות נוספת המנוע הפעלתו וקיים שילוט ברור ובר קיימא, ניתן לאפשר את זה, למרות שאני בעד הפתרון המוכר…..