#117484
tamirt
משתתף

קיים לוח מתכת קטן כי כל הלוחות שאני מכיר זה לוחות שמגיעים ממפעל ללוחות חשמל לא יצא לי לראות לוח של 12 או 24 מקום ממתכת ובטח שלא מוצר שזמין בחנויות שאני רוכש מהם ציוד לרוב מחזיקים לוחות של א.ד.ע או הגר אבל לוח מתכת לא יצא לי לראות הכי הרבה אתה יכול לומר לי להתקין לוח מ Ci-4 שאולי זה יותר עמיד ומוגן שזה גם אפשרות השאלה עם גם במקרה הזה אני עדיין צריך להתקין חומר בידוד בין העץ ללוח או ש Ci-4 מספיק מבודד.