#117485
yossi69
משתתף

שלום,

מה קורה עם רשות הכבאות?? הם הוציאו טופס מס’ 3 “אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום”, אין לבצע בו שינויים, הם מקבלים רק את הטופס הזה ואין בו כלום אפילו לא ערך מדידה אחד, אתם מבינים שזה הופך את המתקן “לשכונה” מגיע בודק למתקן, בודק גילוי כיבוי גודל הלוח, תאורת חירום וכו’, והולך……פשוט הזוי, גם לא מצוין בטופס שתעודת הבדיקה תקיפה אך ורק בצירוף דוח בדיקת המתקן, פשוט מחדל.

לינק הטופס

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י yossi69.