#117496
arielsegal
מנהל בפורום

שרותי כבאות מעוניינים באישורים הכוללים את תאורת החירום, לחצני חירום, כבוי אש בלוחות חשמל וכדומה.

תקינות מערכת החשמל אינה מעניינת אותם כלל.

הטופס נותן מענה לדרישות שרותי כבאות, אך אינו נותן מענה לדרישות הביטוח ולתקנות החשמל.

חבל שאין רשות אחת שמתכללת את כל הבדיקות, לצערי גם הנושא הזה נראה כמו נושאים רבים אחרים….