#117542
alktron
משתתף

רון שלום ,

שאלתי היה ממקום של להכיר את המשמעיות הנוספות של חפיפה שכזאת .

יחד עם זאת ,לא פעם לא ניתן לבצע איפוס,אין תנאים כמו קיר משותף ללא הבדדה למתקן ישן עם tt ואו לשפר ערך התנגדות לולאת תקלה , הבניה הסתיימה העליות ההנדרשות לכך לא מתכתבים עם המציאות בשטח או נכפתה עי היזם .

שנית, פתרון פחת משולב אפשרי ,בעייתי במרכזיית תאורה ( כפי שציינתי פגיעה באמינות אספקה של כל המתקן ) ורעידות התנועה על הכביש מייצרות בעיה נוספות .

להזכירך ישנם תנאים באיזה מקרים,  המחוקק איפשר פחת כהגנה בלעדית,וכל חריגה מזאת נדרש אישור מנהל החשמל- ארוע ארוך בזמן ונדרשים מסמכים רבים .   

מפסק משולב פונקציה G אינו פחת ,ולא ניתן לקבלו כשיטת הגנה בפני חשמול “פחת כהגנה בלעדית ” עד כמה שזכור לי אפילו פורסם לאחרונה וועדת פירושים לכך . מפסק שכזה לא עונה על הפרמטרים המתבקשים בחקיקה ובהגדרות מפסק נגד התחשמלות. יעוד מפסק עם פונקציה G אחר.

 

תודה על תשובתך ,אולם כפי שפתחתי ,אני מעוניין בלקבל תובנות  הנדסיות נוספות  לחפיפה שכזאת טרמי – מגנטי .