#117544
Neta
משתתף

בין הפאזות קיבלת 400v ובין פאזה לאפס קיבלת 230v?

אם כן, אז הכל תקין, אני לא רואה שום טעם למדוד בזינה צפה מתח ביחס לאדמה מכיוון שאין הארקת שיטה ולכן אין שום יחוס לאדמה, סביר להניח שלכן קיבלת ערכים מוזרים.