#117546
shahaf_kor
משתתף

אוקיי תודה רבה, 

בפילר הפוליאסטר המזין את המבנה המאופס לא מחויב להיות הארקת שיטה על מנת לסגור לולאת תקלה ?…או שפשוט את הפילר פולאיסטר שמזין את המבנה המאופס מוזן מפילר/עמוד מתכתי שבו תבוצע הארקת השיטה .. ?

במקרה מס’ 1 מה שקייים בפילר המנייה הוא גם כן שבו אין חיבור בין פס האפס לפס הארקות בפועל ?

במקרה 3 עקב המרחק הקצר של פחות מ 5 מטרים נוצר מצב שבו הפילר והמבנה בתחום השפעה זה של זה ולכן בסיטואציה הזו המבנה בו מבוצע האיפוס והאיפוס הינו מסוג TNS בעצם ???? ואז במידה והיינו מבצעים הארקת שיטה וחיבור בין ןהפס אפס לפס הארקות של הפילר הנ”ל אז היינו מביאים למבנה 3/5 מוליכים ולא מבצעים איפוס נוסף במבנה לא כן ?…