#117549
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מסכים עם העובדה שבעת קצר מתחי הפאזות התקינות עולים למתח שלוב ולכן רצוי לרכוש כבלים המתאימים למתח שלוב.

מאידך אירוע קצר מהסוג המתואר אמור להמשך זמן קצר מאוד. 

ההחלטה לגבי המתח הנקוב של הכבל צריכה להגזר ממשך זמן מרבי של סילוק קצר כנ”ל. אם מדובר בשניות אזי איני רואה בעיה להשתמש בכבלים המוצעים, אם מדובר בשעות אזי מומלץ לבחור כבלים למתח פאזי המתאים למתח השלוב.