#117557
arielsegal
מנהל בפורום
  1. הארקת שיטה יש רק במקור זינה לא בפילר. הארקת השיטה מבוצעת בעמוד.
  2. בשני המקרים מבוצע האיפוס בבית. במקרה 1 לא מגיע מוליך הארקה לפילר ובמקרה 3 מגיע מוליך הארקה כי הלוח מתכתי.