#117560
alktron
משתתף

אריאל שלום ותודה על תשובך ,מבקש להציק ולאתגר .

תודה על הארתך על שיבוש ההגנות במפסק אלקטרוני ,מושגי טעות שמושרשים לצערי גם אצלי .

בבדיקת 2 מתקנים לאחרונה :

 מרכזית תאורה חדשה , מפסק ראשי אלקטרוני 160 עם אפשרות כיוון .לוח פלסטי 

 4 מעגלים/ יציאות כבלים 16*5 עם מאזים 50*3 .

בבדיקת lt על מולכי הארקה ראשי 0.23,לאחר חיבור המרכזיה וחישומלה נמדדו בעמודים האחרונים  ערכי lt של .1.5 , 1.2, 0.7 ,0.89 בהתאמה.לא ניתן היה בשלב המסירה לשפר ערך הארקה בעמודים האחרונים ,המתכנן סירב להקטין גודל מאזים וקבע שיש לכוון ערך המגנטי 160 .

והנה חפיפה בין הגנת עומס להגנת קצר  .

מתקן שני לוח ראשי במפעל לוח מתכתי  מפסק ראשי אלקטרוני 250*3  שהוצא ללוח פלסטי .זרם לולאת תקלה צפוי 270 אמפר 

וגם פה לא ניתן היה לשפר לולאת תקלה, המתכנן  גם פה פסל התקנת מפסק ראשי משולב פחת ) עלות כספית ועוד תרוצים .

מענה והגנות בפני חשמול קיים ב2 המתקנים  ,התכנון והביצוע לא מושלם אבל עומד בתקנות .

כפי שפתחתי בתחילת השרשור ,מבקש להכיר המשמעיות  לחפיפה שכזאת והשפעה על אורך חייו ,תפקודו וכו במצבים שהמתקן נשאר כך .

תודה מראש