#117564
O.D
משתתף

אריאל תודה על המענה ושבוע טוב

אני רוצה רק להבהיר את השאלה מדובר על ארון חשמל ייעודי למערכות טעינה בחניון ציבורי, לארון 10 מעגלים חד פאזיים של 16 אמפר האם ניתן אחרי המפסק הראשי לשים מפסק מגן מסוג B שיזין את כל המעגלים ולכל מעגל בנפרד יותקן מפסק מגן מסוג A אחרי המא”ז?