#117591
YUDA
משתתף

לדעתי הנוסחה שבספרים נכונה תמיד.

לצורך חישוב זרם קצר מתארים את השנאי ע”י מעגל תמורה המוצג כמו 3 עכבות טוריות על 3 המוליכים, ללא כל קשר לסידור האמיתי של סלילי השנאי.

כדי לחשב את ערך העכבה המתאימה למעגל תמורה זה, מציבים את נתוני ניסוי קצר על מעגל התמורה הזה. לכן תמיד זה יתבטא כמו חיבור כוכב.

צירפתי שרטוט להמחשה.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):