#117594
yos104104
משתתף

שלום,

מהי בדיקת הקבלה המצוינת בתקנה?

לפי ההגדרות: “בדיקת ציוד במעבדה להתאמתו לדרישות התקן קודם הכנסתו לשימוש”.

האם זה אומר שיש לשלוח כל ציוד לבדיקה ראשונית?

ובאיזה תקן מדובר?