#117598
tish
משתתף

תודה על התשובה,

לאור התשובה האם היית מתייחס באופן שונה למתקן צף תלת מופעי לעומת מתקן חד פאזי או שזה רק תלוי במתקן?

והאם בשלב התכנון של מתקן שכזה (תלת מופעי) היית ממליץ על פחת גם אם אין מידע על המתקן הספציפי או רק לאחר בדיקת המתקן?

פרט לעלות, כפי שציינת במקסימום הפחת לא יעבוד