#117599
MOSH
משתתף

שלום יהודה ותודה על המענה, אך איני מסכים עמך:

אכן לצורך חישוב עכבת השנאי משתמשים בנתוני ניסויי קצר, ובמעגל התמורה לניסוי קצר.

ידוע כי מעגלי התמורה בניסויים השונים (ריקם\קצר) הנם “לפאזה אחת” – דהיינו כמעגל חד מופעי.

היות שכך בוודאי שיש משמעות לצורת החיבור שהרי מתחים\זרמים פאזיים תלוים באופן החיבור כידוע.

בכל מקרה מצ”ב הוכחה ברורה לטענתי. אשמח לשמוע דעתכם.

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):