#117601
luz
משתתף

אריאל שלום,

מתקן עם תנאים לאיפוס (הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים) אך ללא איפוס, הזנה בשיטת TT מרשת של קיבוץ.

גנרטור נמצא בתוך המבנה, הארקת השיטה של הגנרטור לפה”פ המבנה, כך שבהזנת גנרטור שיטת ההגנה היא TN-S.

כמובן שהמפסק המחליף הוא 4 קטבי, שלא יווצר דרך הארקת השיטה של הגנרטור איפוס TN-C-S בהזנת חח”י.

כפי שתיארת במצגת שלך, וכפי שכתבת כאן, זה מצב עדיף מאשר השרטוט של חח”י, אפילו במבנה ללא הארקת יסוד (במצגת דורשים להוציא את הארקת השיטה של הגנרטור מחוץ למבנה), ובפרט כאן שיש תנאים לאיפוס ולכן חוקי להגן ב TN-S.

השאלה היא כזאת: האם אין בעייה עקרונית בכך שבהזנת חח”י ההגנה היא בשיטת הגנה לא מאופסת (TT), ובהזנת גנרטור עוברים לשיטת הגנה מאופסת (TN-S)?

בתודה מראש