#117620
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

יש להבדיל בין הארקה להשוואת פוטנציאלים. בפורום קיימות תשובות רבות בנושא.

לפה”פ מחברים רק שירותים מתכתיים שאין בהם חשמל.

בהפרד מגן כלל לא קיים מוליך הארקה ובמתח נמוך מאוד לא מאריקים ציוד חשמל מסוג SELV. במקרים מסויימים מחובר מוליך הארקה למתקנים מסוג PELV ו- FELV כפי שרשום במצגת הגנה בפני חשמול שקיבלת. 

בכל מקרה לא מחברים גוף מתכתי של ציוד חשמלי לפה”פ אלא לפס הארקות.