#117621
arielsegal
מנהל בפורום

מצבי קצר במתח נמוך אמורים להיות מופסקים תוך זמן קצר מאוד (תוך 1 שניה לכל היותר).

אכן ניתן להשתמש בכבלים שציינת זו גם היתה המלצתי בתשובה השניה.