#117625
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ההגנה על מעגלי התאורה היא 50A מוגזמת לחלוטין, נוח זרם הצריכה של מעגלי התאורה. שימשו במא”ז 25A פותר את בעית ההגנה.

עכבת לולאת התקלה בלוח הראשי מתאימה בהחלט ומאפשרת לכוונן את המנגנון המיידי במפסק אף מעבר ל- 160A.
בדרך שהצגת אפשר להתעקש על כל תכנון שגוי.
2. אין דבר כזה שבמתקן לא ניתן לשפר את ההארקה. במצב שתיארת הייתי ממליץ להשתמש במפסק עם פונקצית G (וגם להחליף מתכנן)