#117638
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני מכיר את ההתקן הנ”ל אבל בשוק קיימים התקנים רבים שמפסיקים את המתקן בעת ניתוק מוליך האפס, מתח לא סימטרי וכדומה.

מצ”ב קישור לדוגמה: https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/m/e/VMD420-DM_D00227_M_XXEN.pdf

בעת ניתוק מוליך האפס לפני האיפוס בכניסה לבית מאופס ובעל הארקה טובה המתחים לא צפויים להשתנות בצורה דרמטית, כך שהצרכנים לא צפויים להפגע. יש פירוט מלא על כך בחלק מדיוני הפורום ובלשונית מאמרים/קבצים לפורום.