#117643
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במתקן תקין סכום הזרמים הוא אפס ולכן השדה הכללי של הכבלים קטן מאוד וזניח לאחר מרחק קצר מאוד. במתקן שבו הזרם שחוזר דרך האפס אינו שווה לסכום הזרמים בפאזות ובמיוחד כשמוליך ההארק נפרד מהמעגל יהיו שדות משמעותיים מאוד.

ברזלי הזיון משתלבים באיפוס של שני בתים צמודים ששניהם מאופסים.

מאיפוס מקור זינה ואילך עוברים במתקן 5 מוליכים לכן לא יתכן שבמבנה שבו נמצא שנאי תתכן שיטת TN-C-S.

הארקת היסוד של מבנה בו נמצא שנאי קשורה לקצר מהמתח הגבוה לגוף השנאי ולגוף לוח המתח הגבוה. קיימים דיונים רבים מאוד בפורום העוסקים בנושא זה.