#117646
Adnan
משתתף

לדעתי קיימת טעות אצלך מאחר והתייחסת ל SN כאל הספק תלת פאזי.

ההגדרה של הספק מדומה ב KVA היא : 1.73*UL*IL כאשר תמיד הערכים הם שלובים עבור המתח והזרם.

בהוכחה שניסית לעשות, הכנסת ערך פאזי במתח, ערך פאזי בזרם, ערך תלת פאזי בהספק.

אם תציב במקום SN את שליש ההספק תראה שאתה מגיע לאותה נוסחה שוב.