#117649
Adnan
משתתף

ההגדרה של הספק מדומה ת”פ היא כפי שרשמתי :

SN =1.73*UL*IN – זו ההגדרה כאשר כל הערכים שמופיעים כאן הם שלובים והערך של ההספק הוא תלת פאזי.

מה שאתה שעשית, הצבת ערך פאזי של זרם וערך פאזי של מתח אבל הספק תלת פאזי, הטעות שלך ברורה מאוד כי כל ההגדרה מתחילה מזה שההספק הוא עבור מערכת תלת פאזית סימטרית.

החישוב פר פאזה אפשרי ואתה צודק, אבל צריך להתאים את הפרמטרים בכל הנוסחה בהתאם.