#117650
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן אמורים לשמור על שטחי החתך הללו כמינימום.

במתקן שמוגן על ידי נתיכים (שמגבילים את זרם הקצר), ניתן להתקין אחרי הנתיכים כבלים בעלי שטח חתך קטן יותר.