#117656
arielsegal
מנהל בפורום

המתח הפאזי הצפוי במתקן תלת פאזי שבו מותקנים מסננים כלפי האדמה הוא 230V בעוד שבחד פאזי 115V. לפיכך עדיף להתקין מפסקי פחת במתקן תלת פאזי.