#117662
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כאשר ידית של מפסק אוטומטי נמצאית במצב ביניים משמעות הדבר הפסקת המפסק באמצעות אחת מההגנות או באמצעות לחצן חירום, או מערכת כיבוי אש.

במפסקים עם הגנות אלקטרוניות במקרים רבים מדווחת סיבת ההפסקה.