#117691
mcern
משתתף

רפאל שלום,

כאשר השנאי במבנה זה אכן TNS קלאסי. במקרה זה השנאי ממוקם בתחנת שנאים מרוחקת ולכן קוראים לזה TNS כיוון שההזנה למבנה בחמישה מוליכים, אבל לדעתי זה לא TNS קלאסי במובן שהאיפוס מבוצע במבנה, אלא האיפוס מבוצע בתחנת שנאים.

במקרה זה הארקת השיטה של הגנרטור תהיה תלויה באיפוס שיבוצע בתחנת שנאים המרוחקת.

האם במקרה זה יש סיבה לתכנן 4P ולא 3P?

תודה