#117692
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשמפסק בצד מתח נמוך מופסק ואין הארקת שיטה או הארקה של מוליך האפס, מדידת התנגדות הבידוד בנקודה אחת של אחת הפזות או בנקודת האפס מאפשרת מדידה של ערך התנגדות בידוד השנאי והכבלים יחד. 

אם תוצאה זו מספקת אזי ניתן להסתפק בה.