#117693
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקנות מחייבות להאריק את גוף הגנרטור  – הארקה שנקראת הארקת הגנה וכן הארקת נקודת הכוכב של הגנרטור שנקראת הארקת הגנה.

ניתן להאריק את הגוף ונקודת הכוכב לאותה נקודה.

השאיפה להגיע לערכים הנקובים בתקנות החשמל. כמעט בלתי אפשרי להגיע לערכים אלה באמצעות מערך אלקטרודות מסוג מוט. לכן רצוי להתחבר להידרנט.

בארועים המונים נוהגים להעביר לבמות 5 מוליכים מהגנרטור מה שהופך את ההזנה לסוג של TN-S בלתי חוקי. 

במקרים אלה יש לחבר את מוליך ההארקה (החמישי) לשלד הבמה, להאריק את הבמה באמצעות אלקטרודה ולדאוג לרציפות הארקה בין כל חלקיה כולל גשרי תאורה ומדרגות. בשיטת חיבור זו ערך התנגדות ההארקה למסה הכללית משפיע פחות.