#117705
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. מתחם בבעלות אחת חייב להיות ממפסק ראשי אחד (לא אם כן יש 3 מונים נפרדים).
  2. הסיכון נעוץ בכל שבמקרה של שריפה או התחשמלות לא ניתן להפסיק את המתחם כולו.
  3. מתקן חקלאי צריך לענות לדרישות תקנות החשמל אתרים חקלאיים ומפסקי פחת של 0.5 אמפר בטור למפסקים הראשיים בכל אחד מהמתקנים. שיטת ההגנה בפני חשמול באתרים חקלאיים תהיה TT או TN-S.