#117709
arielsegal
מנהל בפורום

לוי שלום,

בתקופה האחרונה אני עמוס ומצליח למצא זמן לענות לפורום בשבת בלבד.

מפאת היכרותנו לא רציתי לענות לשאלתך בשבת ולכן לא עניתי בהקדם כמנהגי.

לעצם שאלתך.

אני סבור שאחד מתפקידי החשמלאי הוא לדאוג למתקן בטיחותי ואמין.

במקרה שתיארת, הוצאת מוליכי הארקה ממתקן הגנרטור לצורך הארקת שיטה והארקת הגנה תדרוש מערך אלקטרודות עצום כדי להגיע לערך שנמוך מ-5 אום, יידרש להגן על המתקן במצב גנרטור בשיטת פחת כהגנה בלעדית, יידרש לוודא תקינות החיבור של מערך האלקטרודות שמרוחק ממבנה הגנרטור ועוד…

איני רואה סיכון בשימוש בהארקת המבנה והגנה בפני חשמול בשיטת TN-S (בהזנה מגנרטור) בתצורה שהוגדרה אלא יתרונות בלבד. הדבר אינו דומה למצב של שנאי שנמצא במבנה ומוגן ב- TN-S במבנה שאין לו השוואת פוטנציאלים והארקת גוף לוח המתח הגבוה וגוף השנאי מחוברים לפס ההארקות.