#117710
Refael Galin
משתתף

מיכאל שלום, 

במקרה שתיארת מומלץ מערכות החלפה 4p. במתקן מבוזר עם תחנת שנאים ראשית וגנרטור ראשי אשר מזינים מס’ בניינים כאשר מערכת החלפה 3p צריך להקפיד שלא נוצרות לולאות זרם בין אפסי השנאי לגנרטור.

שים לב שלפי תקנות החשמל מערכת 3P אסורה בלוח שהוא לא ראשי או מוזן מלוח ראשי.

בנוסף, כאשר הגנרטור מרוחק מהשנאים, אורך מוליך הארקת השיטה של הגנרטור יהיה מאוד ארוך ויווצר מפל מתח בקצה. לכן כדאי 4p ולבצע הארקת שיטה ליד הגנרטור.

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני שבוע, ‫4 ימים ע"י Refael Galin.