#117716
ORH
משתתף

שלום רב יורי,

הקופסה בהחלט תקנית , גם הצינור ,המתאם והשקע תקניים, אך המתאם לא יושב ישירות על הקופסה כמו שהוא צריך להיות כלומר ההתקנה עצמה אינה תקינה, שים לב שהוא יושב על העץ,בהתקנה תקנית ברגע שיתרחש קצר, הוא יקרה בתוך הקופסה, לעומת זאת בהתקנה לעיל הקצר יתרחש גם בחלל שבין הקופסה למתאם, כלומר העץ, והוא לא עמיד ב850 מעלות.

הדבר דומה להתקנה של מובל תקני ירוק חיצוני, ובחלק קטן לעשות מופה ולשים צינור שחור, אפילו 20 סנטים של צינור שחור חשוף לשמש זה דבר שהוא לא תקני, אם הצינור הוא גלוי הוא צריך להיות עמיד לתנאי מזג האוויר(שמש UV) וכבה מאליו

לכן הרבה בודקי חשמל פוסלים התקנות כאלו(שקורות לרוב במטבח).

אני יודע שיש הרבה דברים שהם סתם מחמירים איתם לפעמים, אבל כאן אני חושב שהם צודקים.

תחשוב על זה, מתרחש קצר, הקופסה והמתאם עמיד ל850 מעלות, אבל העץ שנמצא בינהם לא עמיד.

התקנה תקנית זה או לחתוך את העץ או להתקין קופסה על העץ שהגב של הקופסה עשוי גם הוא מפלסטיק כבה מאליו וכך אם מתרחש קצר יש מעטפת שלמה שעמידה ל850 מעלות.